+31 (0) 6 41 89 16 47 info@mind4kids.nl

Werkwijze

Het traject in kaart gebracht. Een duidelijk overzicht van aanmelding tot behandeling, scholing  en trainingen.

Werkwijze

Aanmelding & intake

Na de aanmelding worden in een intake de zorgen en klachten in kaart gebracht en hulpvragen geformuleerd. Samen wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Soms wordt, alvorens een behandeling te starten, aangeraden om onderzoek te doen. Dit kan nodig zijn om de behandeling af te stemmen op de klachtbeleving en de hulpvragen.

Afhankelijk van het kind of de jongere komt deze met het intakegesprek mee. Dit wordt vooraf afgestemd met de ouder(s). De hulpverlening kan hierna zo snel mogelijk starten.  

Plan van aanpak opstellen

Beschrijving van de doelen, waarna ondertekening door ouders. Bij jongeren van twaalf tot zestien is gewenst dat ze ook ondertekenen, want hun betrokkenheid is van groot belang. Jongeren van zestien tot achttien jaar moeten zelf het plan van aanpak ondertekenen. Zij beslissen zelf over het te bewandelen zorgtraject. Ook beslissen zij of ouders betrokken worden, dit is in de meeste gevallen gewenst.

Onderzoek (diagnostiek)

In een psychologisch onderzoek wordt in kaart gebracht wat er aan de hand is. Er wordt gekeken naar de sterke kanten en de moeilijkheden bij het kind. Er wordt naar verklaringen van de klachten gezocht, waarna de resultaten worden geïnterpreteerd en conclusies worden getrokken. In de conclusie wordt betekenis gegeven aan de klachten en verbanden gelegd. De resultaten van het psychologisch onderzoek geven richting aan hoe er met de problemen omgegaan kan worden en er wordt advies uitgebracht over het eventuele vervolg.

Onderzoek kan zich richten op:

 • Intelligentie
 • Sociaal emotionele problemen (denk aan angsten, somberheid, depressie, zelfvertrouwen)
 • Sociale vaardigheden
 • Aandachtsfuncties en concentratie
 • Executieve functies
 • Motivatieproblemen
 • Ontwikkelingsproblematiek (denk aan ADHD, Autisme, Hechtingsproblemen)
 • (faal)angst en/of trauma

Behandeling

Er wordt gewerkt met een behandeldoel. Het streven is om kortdurend te werken, vanuit verschillende methoden, waaronder oplossingsgerichte therapie en cognitieve gedragstherapie, spelvormen en andere methodieken. Tussentijdse evaluatie is nodig en afstemming met alle betrokkenen (ouders, school, hulpverleners). Soms is het nodig om het kind of de jongere kortdurend op school te begeleiden. De praktijk kan hierin een rol spelen. Hiervoor zal altijd eerst toestemming gevraagd worden aan de ouder(s).

Trainingen / Scholing

Werken aan kennis en vaardigheden in relatie tot gedragsproblematiek (hoe voorkom je problemen en hoe ga je ermee om?) op school.

Daarnaast zijn er soms ook vragen om de intelligentie van leerlingen in kaart te brengen (individueel of groepsgewijs). Er wordt hier gewerkt met een programma op maat, gericht op de hulpvraag van de school.

Deze hulpvragen kunnen onder andere te maken hebben met:

 • Intelligentie (NIO of WISC-V)
 • Effectief leerkrachtgedrag
 • Leerkracht coaching
 • Training in gedragsstoornissen: wat kom je tegen, hoe voorkom je problemen en hoe ga je ermee om?

Aanvullende informatie

Goed om te weten

Het is fijn om te weten waar u aan toe bent! Zeker met betrekking tot de vergoeding en kosten en eventuele andere mogelijkheden.
Lees meer

Vergoeding & kosten

Wij zijn geregistreerd bij de KvK en aangesloten bij meerdere beroepsverenigingen en stichtingen die onze kwaliteit waarborgen. Lees meer

Registratie & kwaliteit

Op de geboden hulpverlening is “Beroepscode voor psychologen” van kracht. Informatie om klachten te melden.
Lees meer

Klachtenregeling

Mind4kids en/of de eigenaar zijn geregistreerd bij:
KvK: 69261210
AGB code praktijk: 94063492
SKJ: 120007221.

Registratie

Contact

Er kan altijd telefonisch contact gezocht worden met Mind4kids.
Mocht uw telefoontje niet beantwoord worden spreek dan graag een voicemail in met uw naam en telefoonnummer.
Er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen. 

T. 06-41 89 16 47
E. info@mind4kids.nl

Henegouwenlaan 27, 4871 BH Etten-Leur